Get Adobe Flash player
1 mini

УДК: 636.52/.58+636.592.097.73

 

Вітамін Е як засіб підвищення якості птахівничої продукції та антиоксидантного статусу організму


             І.А.Іонов, доктор с/г наук, професор

Інститут тваринництва НААНУ

63404, Харківська обл., Харківський р-н, с. Кулиничі, вул. 7-ї Гвардійської армії, 3

У роботі наведені дані щодо особливостей накопичення в організмі птиці вітаміну Е, описані фізіолого-біохімічні особливості впливу підвищених кількостей вітаміну Е на якість яєць та м’яса курей. Доведено, що підвищені кількості токоферолу призводять до збільшення терміну зберігання м’яса бройлерів та зниженню токсичної дії Т-2 токсину.

Подробнее...

 
2 mini
УДК 636.2:577.16:577.125:591.175  

 

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ РОСТУ ТА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ У МОЛОДНЯКУ ВРХ ПРИ УВЕДЕННІ ПРЕПАРАТУ БІОТАМ НА ФОНІ ВИПОЙКИ ЗНМ «ЛАКТОФІТ»

 

Ахтирський О.В., Шаповалов С.О., Долгая М.М., Іонов І.А.

Інститут тваринництва УААН

 

Вперше наведені дані про вплив препарату «Біотам» за умов випойки ЗНМ «Лактофіт» на клінічні показники крові телят та росту маси тіла . Жива маса тварин в дослідній групі на кінцевий період була більша за контроль на 6,7 і 8,5%. В плазмі крові тварин дослідної групи вміст загального білку був вищий за контроль на 21,2, і 12,2 % для 2-ої та 3-ої груп відповідно.

Подробнее...

 
3 mini
УДК 619:616-085.371:636.5

 

ВПЛИВ ВАКЦИНАЦІЇ НА ПРО- та АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ КУРЧАТ ТА МОЖЛИВІ СПОСОБИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ

Ушкалов В.О.1, Іонов І.А.2, Братишко Н.І. 2, Трускова Т.Ю.1, Романко М.Є.1, Петренчук Е.П.1, Ходак В.І.3 

[1]- Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, Харків, Україна

2- Інститут птахівництва УААН, Борки, Україна

3- НВФ “Акіс”, Харків, Україна

 

Резюме: проведено дослідження по застосуванню пробіотиків у годівлі курчат при вакцинації їх різними вакцинами для підвищення антиоксидантного статусу організму і ефективності вакцинації.

Подробнее...

 
4 mini

УДК636.52/.58.086:612.015

 

КСЕНОБІОТИКИ ГІРЧИЧНОЇ МАКУХИ І АНТИОКСИДАНТНА   СИСТЕМА ОРГАНІЗМУ КУРЕЙ

Братишко Н.І., Іонов І.А., Гавилєй О.В.

Інститут птахівництва УААН, Борки, Україна

Резюме. Мета досліду - вивчити вплив екструдованої гірчичної макухи та кормової добавки на процеси метаболізму в організмі курей і їх продуктивність.
   Встановлено, що включення в комбікорм курям екструдованої гірчичної макухи обумовлює зниження несучості (на 7%) в початковий період, активацію процесів перекисного окислення ліпідів, зменшення запасів вітамінів в печінці (А, Е) та яйцях (Е). Кормова добавка, яка вміщує сантохін та вітамін Е, сприяє кращій адаптації організму курей до дії ксенобіотиків гірчиці і в значній мірі зменшує їх негативний ефект.

Подробнее...

 
5 mini

Повышение Антиоксидантного статуса организма кур с помощью МИКРОЭЛЕМЕНТНой КОМПОЗИЦИи "БИОТАМ"

 

И.А. Ионов, C.O. Шаповалов, Н.И.Братишко

Институт птицеводства Украинской академии аграрных наук (УААН)

 

КЛЮЧевые слова: микроэлементные композиции, антиоксидантный статус, продуктивность, куры-несушки

РЕЗЮМЕ: проведены исследования влияния новых микроэлементных композиций "Биотам", содержащих микроэлементы в форме комплексных соединений, на широкий диапазон биохимических характеристик организма и продуктивность кур-несушек. Установлена способность        препаратов "Биотам» к оптимизации антиоксидантного статуса организма, повышению целостности клеточных мембран, продуктивных и репродуктивных свойств, подтверждающая компетентность микроэлементов как фактора резистентности организма

Подробнее...

 
6 mini

УДК 636.52/.58.086.8:577.1

 

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ КУРОК ПРИ УТРИМАННІ ЇХ НА СИНТЕТИЧНОМУ РАЦІОНІ

 

Полтавська Т.В., м.н.с., Іонов І.А., д.с-г.н

Інститут птахівництва УААН

 

         Резюме. Наведені дані про вплив різних рівнів каротиноїдів у організмі курей на процеси перекисного окислення ліпідів. Вивчено динаміку каротиноїдів у тканинах курей в залежності від їх кількості в раціоні. Показано, що рівень каротиноїдів у тканинах прямо пропорційно залежить від вмісту їх у кормі.

Подробнее...

 
7 mini

       УДК 636.5.087.73.591.133.2:591.3

 

     П.Ф.Сурай, Т.В.Кукленко, І.А.Іонов

 Нормування вітаміну А в раціонах сільськогосподарської птиці

 

У роботі наведені сучасні дані щодо фізіологічної потреби птиці у вітаміні А, описані фізіолого-біохімічні особливості розвитку А-гіпервітамінозу птиці, наведені порівняльні дані про гарантуючі добавки вітаміну А, які використовуються закордоном, охарактеризовані основні препарати вітаміну А, що з'явилися на ринку України за останні роки, надані рекомендації по ефективному їх використанню

Ключові слова: вітамін А, вміст, потреба, недостатність, надлишок, нормування, сільськогосподарська птиця

Вступ

Проблема нормування вітамінів у раціонах птиці в умовах промислового птахівництва є актуальною протягом багатьох років. В умовах присадибного птахівництва, коли птиця має можливість поїдати значну кількість зелених кормів, може вибирати різні кормові засоби, одержує достатню сонячну інсоляцію її забезпеченість вітамінами достатньо висока і вона, як правило, не відчуває потреби у добавках синтетичних вітамінних препаратів. За нашими спостереженнями у жовтку яєць таких курей рівень каротиноїдів досягає 60-70 мкг/г, вітаміну А - 6-10 мкг/г і вітаміну Е - більш 120 мкг/г.

Подробнее...

 
8 mini

УДК: 636.52/.58+636.592.097.73

І.А.Іонов,П.Ф.Сурай, Т.В.Кукленко

Особливості обміну речовин в організмі курей при дії високих доз вітаміну А

У роботі наведені сучасні дані щодо особливостей накопичення в організмі птиці та засвоєння вітаміну Е, описані фізіолого-біохімічні особливості впливу підвищених кількостей вітаміну Е у птиці. Показано, що вітамін Е здатний швидко накопичуватися в жовтку яєць курей при введенні високих кількостей його в корм птиці. Збільшення дози препарату призводить до значного зниження відсотку засвоєння вітаміну Е організмом курей.

Подробнее...

 
9 mini

УДК 636.52 /. 58.08772 : 612.017.4

 

микроэлементные композиции «Биотам-1» и «Биотам-2»:

Влияние на антиоксидантный статус и продуктивные показатели кур-несушек

Шаповалов С.О. 1, Ионов И.А.1, Узленкова Н.Е.2, Григорьева А.С.3, Канахович Н.Ф.3

1 - Институт птицеводства УААН, 2 - Институт медицинской радиологии АМНУ

3 - Институт фармакологии и токсикологии АМНУ

         Введение

         В организме сельскохозяйственных животных выявлено около 80 микрокроэлементов. Недостаток или избыток, которых в организме животных не только влияет на продуктивность, но и может вызывать серьезные заболевания. Симптомы микроэлементозов у сельскохозяйственной птицы развиваются постепенно, поэтому при диагностике этих заболеваний возникают трудности. В последние годы появился ряд работ, свидетельствующих о важной роли микроэлементов в поддержании структурно-функциональных свойств биологических мембран. Целый ряд антиоксидантных ферментов содержит в своем составе микроэлементы, недостаток которых в рационе может понижать антиоксидантный потенциал организма в целом.

Подробнее...

 
10 mini

УДК 636.52 /. 58.08772 : 612.017.4

 

Влияние микроэлементной композиции «Биотам-2» на физиологические процессы и продуктивные показатели кур-несушек в условиях Т-2 токсикоза

Ионов И.А. 1, Шаповалов С.О1., Узленкова Н.Е2., Григорьева А.С.3 , Канахович Н.Ф.3

1 - Институт птицеводства УААН, 2 - Институт медицинской радиологии АМНУ

3 - Институт фармакологии и токсикологии АМНУ

         Введение

       Целый ряд антиоксидантных ферментов содержит в своем составе микроэлементы, недостаток которых в рационе может понижать антиоксидантный потенциал организма в целом. Поэтому, целесообразность применения комплекса микроэлементов может быть обусловлена их способностью повышать неспецифическую устойчивость организма, при этом важным фактором может служить способность организма усваивать эти микроэлементы из различных препаратов. С этой точки зрения представляет интерес микроэлементная композиция «Биотам-2», которая содержит в несколько раз меньше количество необходимых птице микроэлементов, но по сравнению с обычными добавками сернокислых солей, обладающая их повышенной усваиваемостью. Ранее было показано, что препарат «Биотам-1», состоящий из 7-ми координационно-связанных микроэлементов обладает гемостимулирующим, мембранотропным действием в условиях ионизирующей радиации [1], а также оказывает корригирующее действие на антиоксидантную систему птиц при поражении организма Т-2 токсином [2].

Подробнее...

 
11 mini

УДК 636.52 /. 58.08772 : 612.017.4

Формирование антиоксидантной системы в эмбриогенезе на фоне т-2 токсикоза кур и коррекция ее природными антиоксидантами

Ионов И.А., Шаповалов С.О1., Узленкова Н.Е2., Григорьева А.С. , Канахович Н.Ф. 3

1 - Институт птицеводства УААН, 2 - Институт медицинской радиологии

3 - Институт фармакологии и токсикологии АМНУ

Представлены данные о влиянии Т-2 токсина на процессы перекисного окисления липидов и активность антиоксидантной системы в организме эмбрионов кур. Показано, что Т-2 токсин является мощным стимулятором перекисного окисления липидов в организме птицы: увеличивает накопление малонового диальдегида приводит к снижению активности глутатионпероксидазы, супероксиддисмутазы и каталазы. Введение в рацион птицы препарата «Биотам» на фоне Т-2 токсикоза отражается на эмбриональном развитии потомства, приводит к нормализации ряда указанных показателей до уровня контрольных.

Подробнее...

 

12 mini

УДК 636.52/.58.087.7:577.1

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ РАЦИОНА КУР  b-КАРОТИНОМ 

Полтавская Т. В., Ионов И. А.

 Институт птицеводства УААН

Резюме: Изучено влияние повышенных количеств b-каротина в рационе на физиолого-биохимические показатели в организме кур.  Приведены данные  о влиянии b-каротина на процессы перекисного окисления липидов в организме кур-несушек.  Изучена динамика каротиноидов в тканях кур в зависимости от концентрации b-каротина в рационе.

Подробнее...

 
13 mini

УДК 636.5:612.646:577.1

Развитие пищеварительной ферментативной системы в эмбриогенезе и раннем постнатальном онтогенезе кур

Харченко Л.П. 1, Ионов И.А.2, Шаповалов С.О.2

1 - Харьковский государственный педагогический университет им. Г.С.Сковороды

2- Институт птицеводства УААН,

Введение

Закладка и развитие пищеварительной системы в эмбриогенезе птиц имеет первостепенное значение для развития эмбрионов. Так как именно пищеварительная система осуществляет сразу несколько функций транспортную и трансформационную. Реализация этих функций обусловлена развитием отделов пищеварительного тракта, а также развитием пищеварительной ферментативной системы поджелудочной железы и клеток кишечника, осуществляющих как полостное, так и пристеночное пищеварение.

Подробнее...

 
14 mini

УДК 636.5:612.646:577.1

Активність ряду травних ферментів у тканинах диких видів птахів

 

Харченко Л.П.2, Шаповалов С.О.1, Іонов І.А.1, Ковтун М.Ф3, Коц С.М. 2,

1 - Інститут птахівництва УААН,

2 - Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

3 - Інститут зоології НАН,

 

Вступ

Проблема адаптації шлунково-кишкового тракту до складу їжі не нова. В основі її лежать класичні досліди І.П.Павлова, що показав існування прямої залежності між наявністю в харчовому раціоні тваринних певних інгредієнтів та рівнем активності діючих на них ферментів. Завдяки роботам багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників [1, 2] був отриманий ряд фундаментальних даних щодо тієї надзвичайно важливої для існування живих організмів ролі, що грають процеси адаптації в травній системі до кількості і властивості їжі, що надходить, а також до стереотипу живлення.

Подробнее...

 
15 mini
УДК: 636.085:577.16

Фізіолого-біохімічні аспекти дії підвищених кількостей вітамінів А, Е та К в організмі тварин та птиці

І.А.Іонов, С.О.Шаповалов

Інститут птахівництва УААН, 313410, Харківська обл, Зміївський р-н, с. Борки

 

Резюме

Надано порівняльні дані про симптоми і клінічні ознаки А-, Е- і К-гіпервітамінозів у людини, тварин і сільськогосподарської птиці, видові особливості їх протікання і міжвітамінній взаємодії. Описано фізіолого-біохімічні механізми токсичної дії високих доз ретинолу, токоферола і вітамінів групи К.

Подробнее...

 
16 mini

УДК: 636.52/.58.087.73:591.91.133.2

 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КУР-НЕСУШЕК КАРОТИНОИДАМИ НА АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ В ТКАНЯХ ЭМБРИОНОВ

И.А.Ионов1, д.с-х. н.

Т.В.Полтавская1, м.н.с.

П.Ф.Сурай2, д. биол.н.

 

1Институт птицеводства,

2Шотландский сельскохозяйственный колледж, Охинкрув, Ейр, Шотландия

         Резюме Изучено влияние обеспеченности организма взрослых кур каротиноидами на активность супероксиддисмутазы и каталазы в их печени и эмбрионов. Установлено, что активность антиоксидантных ферментов в печени снижается в процессе эмбрионального развития цыплят, а недостаточная обеспеченность эмбрионов каротиноидами приводит к существенному (в 5 раз) увеличению активности СОД. Невысокий уровень каротиноидов в ткани, отражающий пониженную обеспеченность антиоксидантами, связан с индукцией активности СОД. С другой стороны, повышенная обеспеченность каротиноидами, особенно в постнатальном развитии, была связана со снижением активности данного фермента, тогда как активность каталазы в печени цыплят в эмбриогенезе и в раннем постнатальном онтогенезе не зависела от их обеспеченности каротиноидами.

Подробнее...

 
17 mini

УДК: 636.5.084.087.72.087.73

 

Распределение цинка в организме кур-несушек в зависимости от его содержания в рационе

 

И.А.Ионов, Е.Н.Куц, В.П.Коц, Д.Н.Микитюк

ВВЕДЕНИЕ

За последние годы во многих странах проводится большая работа по пересмотру и уточнению норм минерального питания сельскохозяйственной птицы, изысканию новых источников минеральных добавок, совершенствованию технологии их скармливания с учетом возраста, половых особенностей, условий выращивания и содержания птицы.

Подробнее...

 

18 miniУДК 577.12.161

Защитная роль глутатиона от свободно-радикальных повреждений клеточных структур

 

П.Ф.Сурай1,2, И.А.Ионов1, С.Н.Лысенко1

1Шотландский сельскохозяйственный колледж,

Охинкрув, Эйр, Шотландия, KA6 5HW

2Институт птицеводства УААН, Борки, Харьковской области, Украина, 313410

 

Введение

Свободнорадикальные процессы являются неотъемлемой частью метаболизма в организме человека и животных. При этом дыхательная цепь митохондрий рассматривается в качестве основного источника супероксид-радикалов в живых клетках [1]. В организме существует физиологический баланс между образованием свободных радикалов и их обезвреживанием благодаря функционированию антиоксидантной системы.

Подробнее...

 
19 mini

УДК 636.52.58.084.591.1:577.1

 

Влияние витамина Е и селена на перекисное окисление липидов (ПОЛ) в сперме петухов

 

Е. Н. Куц 1, П. Ф. Сурай 1,2, И. А. Ионов 1, Микитюк Д.Н.1

1 Институт птицеводства УААН,

2 Шотландский сельскохозяйственный колледж, Охинкрув, Эйр

 

Сперматозоиды являются специализированными клетками, главной функцией которых является оплодотворение яйцеклетки и передача наследственной информации. Для выполнения указанных функций мембраны сперматозоидов должны одновременно обладать высокой текучестью и стабильностью. Эти структурные свойства мембран определяются их жирнокислотным составом. В частности, полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) в составе фосфолипидов мембранных образований определяют их структурно-функциональные характеристики и физиологические свойства сперматозоидов. Так, главной отличительной чертой спермиев птиц являются высокие уровни ПНЖК в их фосфолипидах. При этом доказатетраеноевая (22:4n-6) и арахидоновая (20:4n-6) кислоты составляют более 30% от общего количества жирных кислот в сперматозоидах (Surai P. et. al., 1997) и тем самым определяют их высокую чувствительность к ПОЛ (Surai P. et al., 1998).

Подробнее...

 
20 mini

Антиоксидантные свойства токоферола и аскорбиновой кислоты эмбриогенезе птиц

Ионов И.А.

Институт птицеводства УААН

Введение

В нормальном физиологическом состоянии организма клеточный гомеостаз может быть изменен под действием различных как внешних, так и внутренних стресс-факторов. Для эмбрионов птиц такими стрессовыми состояниями являются изменения температуры, влажности, количества кислорода и др. (Deeming D.C., Ferguson M.W.J., 1991). Для аэробных организмов одним из главных факторов, влияющих на гомеостаз клетки, являются промежуточные продукты окисления различных веществ. Антиоксидантные системы клеток очень важны для обеспечения эффективной клеточной защиты против окислительных повреждений. Но механизм взаимодействия и координирования действия различных защитных систем клетки еще до конца не определен (Yu B.P., 1994).

Подробнее...

 
21 mini

УСВОЕНИЕ ВИТАМИНА Е КУРАМИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОМБИКОРМОВ И МАСЛЯНОГО ПРЕПАРАТА ТОКОФЕРИЛАЦЕТАТА

И.А.Ионов

На усвоение и депонирование токоферола в организме животных   оказывает влияние целый ряд факторов, а именно вид, возраст, пол,   условия содержания и другие (Saxena U.C., 1980; Vatassery G.T. et   al., 1984). При этом от степени усвоения витамина и его перехода из корма в   ткани организма птицы зависит интенсивность проявления его антиоксидантных свойств при защите мембран клеток от перекисного окисления липидов (Buckley D.J., Morrissey P.A., 1992). В то же время, обеспеченность организма птиц витамином Е определяется, главным образом, количеством витамина, поступившего с кормом (Дудин В.И., 1982; Vatassery G.T. et al., 1988).

Подробнее...

 
Еще статьи...
До конференции осталось
16.09.2013 12:00 -1858 дней
Внешний поиск
vnap title.jpg
Организации
Издания